Условия обработки данных

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy obchodníkem a poskytovatelem služeb nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy obchodníkem a poskytovatelem služeb.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost REAL — EXPO s.r.o., se sídlem ul. Ibsenova 1207/3, Praha 2, Vinohrady, 102 00, identifikační číslo: 06675999, spisová značka B 23113 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“).
1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování REAL — EXPO s.r.o., Ibsenova 1207/3, Praha 2, Vinohrady, 102 00, adresa elektronické pošty info@real-expo.cz, telefon +420 776 366 636.
1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy či marketingové aktivity prováděné správcem.
3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
5.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.